Quý khách hàng vui lòng xem nội dung về chính sách bảo mật thông tin khách hàng được nêu rõ dưới đây:

THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách.  Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
  • Giao hàng cho quý khách khi  mua sản phẩm tại 3dprinter.vn
  • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
  • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi sẽ tuyệt đối không để thông tin  của quý khách bị rò rỉ ra ngoài khi không được sự cho phép của khách hàng.