Thành phố tương lai được thiết kế bằng máy in 3D

phamtang Thành phố tương lai được thiết kế bằng máy in 3D

Trong số những ứng dụng đầu tiên của in 3D – hay thường được gọi là tạo mẩu nhanh – đã nhanh chóng xây dựng một mô hình đầy đủ quy mô của một bộ phận mà sau này được đúc bằng kim loại. Bây giờ, sử dụng phần mềm cao cấp và một máy in 3D công nghiệp kích thước lớn kiến ​​trúc sư và nhà quy hoạch đô thị đã có thể thiết kế một thành phố.

San Francisco công ty thiết kế đô thị Steelblue công bố hôm thứ tư một mô hình có tỉ lệ 1:1,250 quy mô của 115 khối.San Francisco rằng các công ty thiết kế đã xây dựng cho nhà phát triển bất động sản Tishman Speyer. Các nhà phát triển có một số dự án lớn triển khai trên toàn thành phố, theo  báo cáo tại CNET và mô hình cho phép thể hiện các dự án một cách hiệu quả các tòa nhà mới đang có trên thành phố.images

 

Mô hình này được xây dựng tại hội thảo San Francisco của Autodesk Inc (NASDAQ: ADSK) sử dụng hai máy in 3D Objet Connex 500 từ Stratasys Ltd (NASDAQ: SSYS). Mô hình này mất hơn hai tháng để xây dựng và chi phí cho vật liệu ít hơn $ 20,000. Chủ tịch Steelblue cho biết, việc xây dựng một mô hình như vậy bằng tay ở quy mô này sẽ có hàng trăm chi phí và phải tốn hàng ngàn đô la.

Sử dụng mô hình 3D-in cho các kiến ​​trúc sư và nhà quy hoạch theo cách chuyển động xung quanh bộ phận và nhìn thấy những tác động làm thay đổi đến  thành phố.

Một số người không hài lòng vì chỉ thiết kế một thành phố mà họ muốn xây dựng  nữa hoặc ít nhất là xây dựng các bộ phận của thành phố. Một công ty Hà Lan đã bắt đầu xây dựng một ngôi nhà ống ở Amsterdam hoàn toàn bằng một máy in 3D theo yêu cầu. Một công ty Slovenia đã cung cấp một thiết bị rất lớn và có thể in một ngôi nhà ở.Điều này tạo nên môt tương lai tươi sáng cho cho công nghệ in 3D.

Bình luận

Bình luận