“Tai” của Vincent Van Gogh được tái tạo nhờ máy in 3D.

phamtang “Tai” của Vincent Van Gogh được tái tạo nhờ máy in 3D.

Một bảo tàng Đức đã trưng bày một bản sao của “Tai” Vincent Van Gogh đã được phát triển bằng cách sử dụng AND của một người thân của nghệ sĩ người Hà Lan này.
Nghệ sĩ Diemut Strebe làm bản sao bằng cách sử dụng các tế bào sống từ Lieuwe Van Gogh. Ông đã sử dụng một máy in 3D để tạo ra bản sao cái “Tai” của Vincent Van Gogh được cho là đã bị cắt đứt trong một bộ phim.
Cái “Tai”được trồng tại Brigham ở Boston và Bệnh viện Female hiện đang đươc giữ sống trong môi trường chất lỏng có đầy đủ chất và có thể kéo dài tuổi thọ trong vài năm.

Bình luận

Bình luận