Những sản phẩm nội thất tuyệt đẹp từ máy in 3d.

AK 3D Những sản phẩm nội thất tuyệt đẹp từ máy in 3d.

Khi hầu hết mọi người đều nghỉ máy in 3d chỉ in được các đối tượng nhỏ và gần như kích thước không lớn hơn một quả bóng bởi những yếu tố hạn chế như kích thước đối tượng in phải nhỏ hơn kích thước làm việc của máy in như vậy muốn in một đối tượng to lớn thì chiếc máy in 3d cũng phải to lớn. Yếu tố thứ hai là tốc độ in không cao bởi độ phân giải càng cao thì tốc độ in càng chậm.

Thay vì sử dụng những máy in 3d với cấu trúc khung truyền thống, Lab Drawn đã cải tiến một cánh tay robot mang tên Galatea để sử dụng tạo ra những sản phẩm nội thất quy mô lớn như một máy in 3d.

Khi yêu cầu không cao về độ phân giải bởi kích thước đối tượng in là quá lớn thì yếu tố tốc độ in là có thể chấp nhận được, họ đã thành công khi tạo ra những tác phẩm nội thất thật tuyệt vời.

nội thất in 3d 1

nội thất in 3d 3

nội thất in 3d 5

nội thất in 3d 7

nội thất in 3d 9

nội thất in 3d 10

nội thất in 3d 11

nội thất in 3d 13

nội thất in 3d 14

 

Bình luận

Bình luận