Máy in 3D mang yếu tố mới vào thế giới nghệ thuật

phamtang Máy in 3D mang yếu tố mới vào thế giới nghệ thuật

as

Công nghệ in 3D đang di chuyển nhanh vào tất cả các lĩnh vực khác nhau và mọi người nhận ra tiềm năng thục sự của máy in 3D. Thông thường in 3D đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực y tế, công nghệ… như trong lĩnh vực nghệ thuật những nghệ sĩ đã sử dụng nó để hỗ trợ họ trong việc tạo ra các tác phẩm riêng của mình.

Nghệ thuật bằng kim loại: Joris Laarman không phải là mới thử nghiệm với in 3D để tạo ra các hình thức nghệ thuật. Năm ngoái, anh trở nên nổi tiếng với việc sử dụng in 3D để tạo ra cấu trúc nhựa chảy tự do trên hầu hết các bề mặt. Bây giờ, anh ta chuyển sang kim loại.
Joris Laarman đã tạo ra một cánh tay robot có thể sử dụng nhiều kim loại, như thép, nhôm, đồng và để “dòng in ở giữa không trung”, kết quả tạo nên một cấu trúc phức tạp tuyệt đẹp.

Chương trình hoạt động:Cánh tay robot là một phần của máy in và một phần còn lại là máy hàn và sự kết hợp của các chức năng là làm cho nó tạo ra công trình này. Các loại phần mềm được yêu cầu phải làm việc cùng nhau để cho cánh tay robot hoạt động. Đặc biệt là các máy in 3D đều được sử dụng theo cách này. Vì in 3D đòi hỏi phải Thí nghiệm và có kinh nghiệm xử lý sự cố. Tuy nhiên, hy vọng là ngay sau Laarman sẽ có thể tạo ra một giao diện đơn giản mà hầu như ai cũng có thể sử dụng nó, mở ra các khả năng sáng tạo hơn bằng cách sử dụng công nghệ in 3D.

Phát triển robot đang bắt đầu thâm nhập vào hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống. Bây giờ, thế giới nghệ thuật có thể được chuyển hóa bằng công nghệ robot là điều vô cùng tuyệt vời.

Bình luận

Bình luận